Wycena mieszkania – metody pracy rzeczoznawcy majątkowego

wycena mieszkania

Wycena mieszkania zazwyczaj sporządzana jest na prośbę klientów banków, starających się o przyznanie kredytu na ich zakup. O sporządzenie operatu szacunkowego często proszą także osoby, chcące lokal sprzedać lub podarować. Wyceny mieszkania dokonuje rzeczoznawca majątkowy, obowiązują ściśle określone procedury. Operat szacunkowy jest bowiem dokumentem, mającym wartość prawną. Jak pracuje rzeczoznawca majątkowy? Jakimi metodami posługuje się podczas dokonywania wyceny mieszkania? Sprawdźcie sami!

Wycena mieszkania – metoda porównawcza

Metoda porównawcza jest wykorzystywana w prawie 90% przypadków. Opiera się ona na porównaniu lokalu z innymi, podobnymi, zakładając, że ceny, które za nie uzyskano, odpowiadają ich rzeczywistej wartości. Wycena mieszkania jest korygowana ze względu na cechy różniące lokale. Uwzględniana jest także zmiana cen nieruchomości, wynikająca z upływu czasu.

Wycena mieszkania – metoda odtworzeniowa

Podejście to stosowane jest raczej przy wycenie domów jednorodzinnych lub innych nieruchomości, zlokalizowanych na gruncie. To trudne podejście i powinni korzystać z niego tylko doświadczeni specjaliści. Metoda ta polega na osobnym określenia wartości i osobnego określenia wartości części składowych. Wartością określa się kwotę, niezbędną do zakupu gruntu o takich samych cechach. Wartość części składowych to koszty niezbędne to ich odtworzenia lub zastąpienia, pomniejszone o wartość ich zużycia. Uproszczając – jeśli do wyceny wolnostojącej stodoły użyjemy metody odtworzeniowej, musimy zbadać wartość gruntu, na którym ona stoi, a także oszacować wartość samej stodoły – kwotę, która byłaby potrzebna do jej odbudowania. Kwotę tę pomniejszamy o zużycie stodoły. W ten sposób możemy oszacować wartość całości.

Wycena mieszkania – metoda dochodowa

Podejście dochodowe zazwyczaj wykorzystywane jest w odniesieniu do lokali usługowych, jednak mieszkanie również może przynosić dochód, np. z wynajmu. To właśnie na tym dochodzie opiera się ta metoda. Aby oszacować wartość nieruchomości, konieczna jest znajomość uzyskiwanego dochodu lub korzyści potencjalnych, płynących z mieszkania.

Wycena mieszkania – metoda mieszana

Metoda mieszana łączy w sobie cechy metody porównawczej i dochodowej. Rzeczoznawca bada ceny rynkowe podobnych nieruchomości, uwzględniając ewentualne różnie, a dodatkowo bierze pod uwagę rzeczywisty lub potencjalny dochód z mieszkania.

Wycena mieszkania nie jest rzeczą prostą, a liczba czynników, które mają wpływ na jego wartość może okazać się zaskakująco długa. Prócz tak oczywistych rzeczy jak lokalizacja czy stan lokalu, często brani są pod uwagę także sąsiedzi. Uciążliwi lokatorzy mogą negatywnie wpłynąć na końcową wycenę mieszkania, dlatego warto zadbać o dobre relacje z najbliższymi sąsiadami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *